YAYIN İMKANLARI


  • INCSOS 2018’de Türkçe, Romence ve İngilizce bildiri kabul edilmektedir.
  • Tüm özet ve tam metinler için hakemlik süreci işletilir.
  • IV. INCSOS-2018’de kabul edilen tüm özetler veya tam metinler sunulabilecektir.
  • IV. INCSOS-2018’de sunulan tüm bildiriler ISBN içeren Bildiri Özetleri Kitabında basılacaktır.
  • Tam metin gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır.
  • Bildirileriniz aşağıdaki dergilerde, değerlendirme sürecini geçtikten sonra ücretli yayınlanabilecektir.


Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi

English Language Teaching Journal (ERIC)

Educational Research and Reviews  (ERIC)

Reading Matrix  (ERIC)

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (ESCI)

Turkish Studies

Journal of Analytic Divinity

Akademik Platform İslam Araştırmaları Dergisi