• Bildiriler, Türkçe, İngilizce ve Romence dillerinden biri ile sunulabilir.
  • Tebliğ özetleri, en az 150 en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır. Özet metninden sonra 3-5 adet anahtar kelime yazılmalıdır.
  • Tebliğler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış, sempozyumun belirlediği konulara yönelik bir çalışmayı içermelidir.
  • Sempozyuma bildiri özeti göndermek için sitemizde yer alan bildiri gönderi sistemi kullanılmalıdır.
  • Kongrede her bir tebliğin sunumu için ayrılan süre 15 dakikadır. Ayrıca, soru ve tartışma bölümleri için en az 5 dakika ayrılacaktır.
  • Bildiri özetleri, gönderildiği tarihten itibaren en geç 3 hafta içinde hakemler tarafından değerlendirilecek ve bildiri sahiplerine geribildirimde bulunulacaktır.
  • Hakemler tarafından kabul edilen bildiriler için katılımcılara kabul mektubu gönderilecektir.
  • Her katılımcı kongre katılım ücreti ile en fazla iki bildiri sunabilecektir.INTCACAS 2018 ÖZET ŞABLONU İNDİR!